název subjektu:Atelier AP spol. s r.o.
spisová značka:C. 8162 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
IČO:62242857
DIČ:CZ62242857
den zápisu:01.01.1995


Atelier AP spol. s r.o. je architektonická projektová kancelář, která se zabývá činnostmi v oboru architektury, urbanizmu a územního plánování.

V oboru stavebním zpracovává všechny jednotlivé výkony spojené s přípravou, navrhováním a projektováním nových pozemních staveb. Zabývá se též všemi projektovými činnostmi souvisejícími se zásahy do objektů stávajících.

Firma se zabývá také návrhováním a dodávkou interiérů.

Grafické výstupy uvedených projektových výkonů včetně zákresů do reálného prostředí jsou zpracovány výhradně v digitální formě. Firma je vybavena tak aby nabízela klientům průběžnou prezentaci variantních řešení formou plošné i prostorové vizualizace. Tato komunikace mezi klientem a zpracovatelem urychluje odsouhlasení jednotlivých fází prováděného díla a umožňuje průběžnou kontrolu.

Obecnou vůlí a snahou všech pracovníků firmy je spolu s klientem přesně vymezit předmět zakázky a takto stanovený úkol vyřešit s cílem realizovat kvalitní architektonické dílo.
Ing.arch. Zdeněk Havlík (autorizovaný architekt)Ing.arch. Zdeněk Havlík (autorizovaný architekt)
vedoucí atelieru, architekt
602 330 877
havlik(zavinac)atelierap.cz