realizace / stavba

Revitalizace areálu letního kina

Areál parku s letním kinem a přírodním divadlem o rozloze téměř 3,4ha má unikátní polohu na jihozápadně orientovaných stráních nad centrem města Ústí nad Labem. Prostor je součástí bloku vymezeného ulicemi Rooseveltova, Churchillova, Stroupežnického a Bělehradská. Takto rozlehlý prostor zeleně mohl expanzivní výstavbě města odolat jen díky svažitosti pozemků a obtížnosti základových poměrů, hrozících sesuvy. Je třeba si uvědomit, že geomorfologie terénu se tak postarala o nesmírně pozitivní skutečnost existence rozlehlého lesoparku přímo v centru města. Situování velké letní scény v takovémto místě, ale i celý prostor městské zeleně je dosud hrubě podceněn.
Hlavní přístup do areálu je z ul. Churchillova, kam jsou orientované reprezentativní vily, jejichž pompézní zahrady byly přeměny na park a následně na dnešní letní kino. Většina těchto dříve rezidenčních vil nejbohatších rodin města slouží v dnešní době jako vyšší městská vybavenost s převažující kulturně-vzdělávací a společenskou funkcí (Lidová škola umění, Dům dětí a mládeže, British council atd.).
V současné době probíhá multidisciplinární projekt, jehož součástí je i tento projekt. Projektu se účastní kromě Města Ústí nad Labem a Ústeckého podpůrného spolku 2000, který stojí v pozadí celé aktivity, řada dalších institucí a zájmových skupin města.
Cílem projektu je: "Vrátit do parku a kina život".
Projekt řeší rekonstrukci hlediště, jeviště a cest v areálu.

lokalita:Ústí nad Labem
objednatel:Město Ústí nad Labem
rok:2004
vedoucí zakázky:Ing.arch. Zdeněk Havlík
orientační náklady:37 mil. Kč
spolupráce:stavební část - Jan Doležal (Atelier AP spol. s r.o.), statika - Lumír Hruška (Atelier 107 s.r.o.), elektro - Ing. Vlastimil Križan, zdravotechnika a kanalizace - Bohumila hrotková, rozpočet - Vladimír Trnka