realizace / stavba

Dostavba proluky Pařížská - Velká Hradební

Architektonické řešení objektu je dáno požadavkem funkčního naplnění podlažností a snahou investora o maximální využitelnost stavební parcely. Dům má podélný klínový tvar, který je v prostoru křižovatky Pařížská - Velká hradební nejužší.
Dům má osm nadzemních podlaží s nejvyšším patrem ustupujícím a jedno podlaží podzemní. Jedná se o průnik dvou hmot z nichž nárožní je dominantní. Fasádní členění obou zmíněných hmot odpovídá vnitřnímu účelu prostorů.
V prvním až šestém podlaží jsou umístěny služby a administrativní prostory, v sedmém a osmém nadzemním podlaží jsou umístěny bytové jednotky. Objekt je členěn na tři části - nároží, prostřední část a komunikační věž.
Nároží je do ulice Pařížské půdorysně definováno křivkou odpovídající hranici řešeného pozemku. Celá nárožní hmota stojí spolu s obvodovým zdivem zadního traktu na dvou masivních pilířích kruhového půdorysu, které jsou odsazeny za prosklenou plochu ve zvýšeném parteru.

Za tuto stavbu jsme získali ocenění v podobě 1. místa v soutěži Stavba Ústeckého kraje

lokalita:Ústí nad Labem - centrum
objednatel:GENOPE s.r.o., Pavel Štern
rok:2001
vedoucí zakázky:Ing.arch. Zdeněk Havlík
orientační náklady:80 mil. Kč
spolupráce:architektura - Ing.arch. Zdeněk Havlík, Ing. arch. Luboš Hruška, Ing.arch. Pavel Dvořák, Ing.arch. Vojtěch Čáp, Ing.arch. Pavel Černohouz, Ing.arch. Radek Hamouz, Ing.arch. Yveta Zochová (Atelier AP spol. s r.o.), stavební část - Vladislav Kašper, Jiří Píša (Atelier 107 spol. s r.o.)