realizace / stavba

Sportovní hala UJEP

Předmětem návrhu byla sportovní hala včetně nezbytného zázemí. Prostor hřiště je zastřešen celodřevěnou konstrukcí z lepených vazníků.

lokalita:Ústí nad Labem - Klíše
objednatel:Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
rok:1990
vedoucí zakázky:Ing.arch. Zdeněk Havlík
orientační náklady:80 mil. Kč
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík
spolupráce:Vladislav Kašper