projekt / interier

Obřadní síň v Litoměřicích

Cílem architektonického návrhu interiéru bylo navrhnout stavební a technické úpravy v řešených prostorách, definovat náležité barevné úpravy všech povrchů a vybavit interiér zabudovanými a volnými prvky, jejichž celková kvalita bude odpovídat nejen provozním a estetickým nárokům objednatele, ale také obecným nárokům na kulturu interiérového prostředí, ve kterém se odehrává onen, pro partnerský život muže a ženy, významný společenský akt.

V rámci studie byly vypracovány tři varianty návrhu. Variantu vybranou zástupci města Litoměřice můžete shlédnout na připojených obrázcích. Poslední dva obrázky dokumentují nevybrané varianty řešení.

Vybraný návrh je založen na dominantním akcentu obřadního stolu jako hlavního funkčního prvku interiéru. Výškově akcentovaný obřadní stůl je umístěn na pomyslnou osu spojující střední okno se vstupními dveřmi. Skleněná deska obřadního stolu je nesena nerezovou konstrukcí sestávající z hlavní podnože a dvou ramen. Stůl je doplněn ohýbaným překližkovým prvkem nesoucím heraldický symbol České republiky. Pozici obřadního stolu podporuje pohodlný čalouněný sedací nábytek s dřevěnými područkami. Projekt předpokládá kapacitu obřadní síně 28 míst k sezení s možností dalšího zvýšení až na počet 37, samozřejmě na úkor plochy pro osoby stojící. Interiér je dále doplněn volným a zabudovaným mobiliářem. Nábytek ve všech prostorech je navržen s povrchem z přírodního dřeva (masiv nebo dýha). Kovové součásti (závěs stropních svítidel, háčky na věšákové stěně apod.) jsou navrženy z nerezu. Součástí mobiliáře hlavního prostoru obřadní síně jsou prvky umožňující živou nebo reprodukovanou produkci hudby. Tato technika je situována do místa hudebníka. Prostor je dále doplněn drobnou dřevěnou sochou sv.Doroty jakožto patronky nevěst umístěnou do výklenku vedle vstupu do obřadní síně. Plastika je nasvícena. V předsálí jsou 4 místa pro sezení. Řešení tohoto prostoru odpovídá celkovému výtvarnému řešení hlavního prostoru. V současnosti je v předsálí umístěn funkční hodinový stroj, který návrh jako artefakt ponechává a jehož až mystickou symboliku časového rozměru podporuje vytvořením proskleného výkladce v prostoru stávající niky a osvětlením tak, aby svatebčanům náležitě připomněl význam okamžiku sňatku. Řešení předpokládá tématickou obrazovou výzdobu stěn dle výběru zástupců města a architekta.
Celý prostor je provozně, funkčně a výtvarně řešen ve vazbě na kancelář starosty, jako oddávajícího.

lokalita:Litoměřice
objednatel:Město Litoměřice
stupeň:studie (varianty) a projekt inte
rok:2003
vedoucí zakázky:Ing.arch. Pavel Dvořák
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík Ing.arch. Luboš Hruška
spolupráce:Martina Jirásková