realizace / stavba

Zastřešení atria hotelu Vladimir

Projekt řeší zastřešení původně otevřeného prostoru atria a následné nezbytné stavebně technické úpravy vzniklého vnitřního prostoru dle požadavků investora, který jej bude využívat pro pořádání společenských akcí nebo jako zasedací místnost. Zároveň bylo nutné splnit požadavek na možnost využívat prostor atria zcela samostatně nebo ve spojení s přilehlými mísnostmi.
Nejvýraznějším architektonickým prvkem navrženého řešení je čtyřboké jehlanové zastřešení tvořené rámovou konstrukcí. Tento exteriérově i interierově pohledově exponovaný prvek jistě nepoškozuje původní architektonický výraz hotelu Vladimir.
Pro barevné řešení jsou využity jasné výrazné barvy, které ve spojení s precizním provedením prosklených posuvných stěn a přiznaným vzduchotechnickým potrubím zcela jistě nenudí.
V průběhu realizace zastřešení a stavebních úprav atria byl stavební zásah rozšířen o stavební a interierové úpravy navazujicího salonku.

lokalita:Ústí nad Labem
objednatel:I.B.S - RESTAURANTS HOTELS spol. s r.o.
rok:2003
vedoucí zakázky:Ing.arch. Zdeněk Havlík
autoři:Ing.arch. Pavel Dvořák
spolupráce:Ing.arch. Pavel Dvořák, Lumír Hruška , Ing. Vlastimil Križan, Ing. Olga Strohschneiderová, Jan Basík