realizace / interier

Kancelář starosty

Předmětem projektu interieru byl návrh dispozičního uspořádání a vybavení kanceláře starosty Litoměřic mobiliářem. Kancelář se nachází v historické budově městského úřadu. V průběhu stavebních úprav byly na stěnách pod novodobými nánosy barevných nátěrů nalezeny historické malby a fresky. Všechny hodnotné historické artefakty byly restaurovány.
Prostor kanceláře je členěn na dvě části - vlastní pracovní místo starosty s menším sezením pro hosty a jednácí část s mohutným stolem. Veškerý nábytek je atypický, vyráběný na míru. Kamenný erb se znakem města Litoměřice je vytesán z pískovce. Jeho výrobu a osazení, stejně jako dodávku veškerého mobiliáře, zajistil Atelier AP spol. s r.o.

lokalita:Litoměřice - Mírové náměstí
objednatel:Městský úřad Litoměřice
rok:2001
vedoucí zakázky:Ing.arch. Zdeněk Havlík
orientační náklady:1 mil. Kč
autoři:Ing.arch. Luboš Hruška Ing.arch. Pavel Dvořák