realizace / stavba

Přestavba objektu PVK

Projekt řeší dispoziční úpravy 1.NP a 2.NP. Vnější vzhled objektu se zásadně nemění. Zásah do vnějšího vzhledu objektu spočívá v akcentu stávajícího oblého proskleného nároží realizací nového vstupu do klientského centra v 1.NP.
V 1.NP je zřízeno zákaznické centrum PVK. Na tento prostor navazuje v 2.NP administrativní zázemí zákaznického centra. Tyto nové prostory jsou řešeny převážně jako halové kanceláře s volně rozmístěným kancelářským nábytkem. Vstupní část do objektu vytváří kruhový segment, který má střed ve skleněném sloupu vodního prvku.

lokalita:Praha 10 - Vinohrady, Dykova ulice
objednatel:Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
rok:2003
vedoucí zakázky:Ing.arch. Luboš Hruška
orientační náklady:19 mil. Kč
spolupráce:Martina Jirásková, Lumír Hruška, Josef Zábojník, Bohumila Hrotková, Ing. Olga Strohschneiderová, ing. Jiří Kadraba