soutez / územní plánování

Fakulta Chemicko-Technologická Univ. Pardubice

Výňatek ze soutěžních podmínek ...
Předmětem soutěže je zpracování urbanistického a architektonického (objemového, hmotového, dispozičního a provozního) návrhu řešení Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách, Studentská ulice, včetně návrhu jejího umístění ve vyznačených hranicích řešeného území při respektování ekonomických hledisek výstavby (etapizace) i budoucího provozu a s přihlédnutím k podmínkám dnešní zástavby kampusu a jeho okolí i k vnitřním funkčním vazbám jeho jednotlivých částí. Předpokládané investiční náklady stavby jsou 600.000.000Kč.
Účelem soutěže je vyhledání nejvhodnějšího celistvého a vyváženého řešení předmětu, splňujícího požadavky vypisovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a využití oceněných a odměněných řešení k formulaci zadání vyhlašovatele jako podkladu pro zpracování projektové dokumentace stavby nového objektu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách a případných urbanistických zásahů na podporu zkvalitnění funkce celého organizmu kampusu a jeho vnitřních vazeb a při vlastním zpracování této projektové dokumentace.

lokalita:Pardubice - areál kampusu - Polabiny
rok:2001
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík, Ing.arch. Pavel Dvořák, Ing.arch. Luboš Hruška, Ing.arch. Vojtěch Čáp
spolupráce:Vladislav Kašper