projekt / stavba

využití podkroví Petschkovy vily

Předmětem studie je architektonický návrh řešení podkroví a navazujících prostor v objektu W.Churchilla 1368/4, \"Petschkova vila\", pro potřeby MO Ústí nad Labem - město. Požadavkem je vytvoření ubytovacích kapacit hotelového typu, přijímacích a reprezentačních prostor.
Základní myšlenkou pro zpracování návrhu bylo vytvoření společenského prostoru kvalitou odpovídajícího významu budovy a požadavkům zadavatele. Na tento centrální prostor, využitý též jako galerie, navazují ostatní prostory a provozy požadované zadavatelem a nezbytné pro fungování podkroví - ubytování hotelového charakteru, společenský sál, toalety atd. Pro zajištění nezávislosti podkroví na ostatním provozu v objektu je v severozápadním rohu budovy navrženo nové schodiště. Alternativně a zřejmě za cenu vyšších investičních nákladů lze schodiště s výtahem vybudovat ve dvoře areálu.

lokalita:Ústí nad Labem, ul. Churchillova
stupeň:studie
rok:2005
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík, Ing.arch. Pavel Dvořák, Ing.arch. Luboš Hruška