projekt / stavba

Zastřešení nástupišť ústeckého nádraží

Tato studie má přímou návaznost na dříve zpracovanou studii "Přednádražní prostor - nádraží - nábřeží". Předmětem je návrh způsobu zastřešení nástupišť ústeckého hlavního nádraží. Zvolili jsme netradiční řešení s využitím membránových konstrukcí tzv. membránová architektura.
Tento návrh nakonec nebude realizován a bude sloužit pro potřeby objednatele jako podklad při případném navrhování zastřešení v jiných místech.

lokalita:Ústí nad Labem - centrum
objednatel:SUDOP a.s., Praha
rok:2004
vedoucí zakázky: Ing.arch. Zdeněk Havlík
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík, Ing.arch. Luboš Hruška, Ing.arch. Pavel Dvořák