projekt / stavba

Obnova rozhledny hradu Kostomlaty

Hlavním účelem zpracované studie bylo připravit objednateli podklad, ze kterého bude zřejmá podoba a rozsah uvažované dostavby rozhledny a který bude sloužit pro jednání vedenými za účelem realizace a obnovy této rozledny. Navržené řešení respektuje historickou podobu vyhlídky dochovanou na dobových kresbách a fotografiích.

lokalita:Kostomlaty
objednatel:Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty
stupeň:studie
rok:2005
vedoucí zakázky:Ing.arch. Pavel Dvořák
spolupráce:Ing.arch. Zdeněk Havlík