realizace / stavba

Rodinný dům v Chuderově

Navrhovaný rodinný dům je umístěn západně od středu obce Chuderov v jižním svahu s mírným spádem v území kde na okolních parcelách v současnosti probíhá výstavba dalších nových rodinných individuálních domů.

Předmětem návrhu je přízemní, jednopodlažní bezbariérový rodinný dům se sedlovou střechou. Hmotové řešení domu je, mimo jiné, vedeno snahou výrazně formálně, tedy i prostorově a barevně odlišit obytnou část domu od prostor a místností technického a hygienického zázemí. Z jižního pohledu, ne zcela rigorózní symetrie, dělí dům na dvě křídla, v nichž je řešena část obytná a část pracovní.Takto vymezený záměr dává domu jasnou a přehlednou kompozici.
Obytná část je ze západní a východní strany „sevřena“ masivním zdivem a rozvíjí se směrem k jihu. Sevřenost je podpořena štíty přesahujícími rovinu střechy, minimálním prosklením a odlišnou barevností zdiva. Jižní fasáda je naopak bohatě prosklená. Z obývacího pokoje a dalších místností domu je možné vyjít na předzahradní prostor a zahradu. Ze severu se do hmoty pobytové části zařezává hmota zázemí. Tato část je celkově drobnější, místnosti jsou menší. Pro zjemnění plochy jsou obvodové stěny obloženy vodorovně kladeným dřevěným palubkovým obkladem. Okna do místností zázemí jsou malá, obdélná, osazená vodorovně. Obě hmoty jsou zastřešeny sedlovou střechou která je vyžadována platnou ÚPD, směrem k jihu ve spádu 15°, směrem na server ve spádu 20°. Na jižní straně je střecha zakončena okapy, na severní atikou s odvodem dešťové vody zaatikovými žlaby v kombinaci s vnitřními svody.

Rodinný dům je obytnými místnostmi orientován k jihu, kuchyně spolu s místnostmi hygienického a technického zázemí jsou orientovány k severu. Dům je dispozičně řešen jako třítrakt – středová chodba odděluje pobytové prostory (pokoje, obývací pokoj, kancelář) od prostorů zázemí (koupelna, wc, atd.). Na obou koncích je chodba zakončena místnostmi (posilovna, ložnice), které jsou rozšířeny na úkor chodby - zaujímají šířku dvou traktů. Skladba a využití jednotlivých místností vychází především z požadavku objednatele na návrh bezbariérového domu s rozšířením pobytových prostor (ložnice, pokoje, obývací pokoj s kuchyní) o místnosti případně samostatně provozně využitelné jako kancelář, posilovna apod.

Středem celého domu je prostorný obývací pokoj spojený s kuchyní. Na kuchyň s přilehlou spíží navazuje zimní zahrada skrze kterou je vidět do prostoru hlavního vstupu do domu. Obývací pokoj s kuchyní rozděluje dům na dvě části – v levém křídle (z jižního pohledu) je umístěna soukromá a v pravém pracovní část.
Soukromá část sestává ze tří pokojů (ložnic), hygienického zázemí (samostatná koupelna s vanou a sprchovým koutem a samostatné WC) a předsíně. „Pracovní“ část tvoří pokoj, kancelář, víceúčelový prostor (posilovna), hygienické zázemí (ZTP),
předsíň druhého vstupu a technická místnost.


lokalita:Ústí nad Labem - Chuderov
objednatel:Filip Mansfeld
rok:2007
vedoucí zakázky:Ing. arch. Pavel Dvořák
autoři:Ing. arch. Pavel Dvořák Ing. arch. Zdeněk Havlík