projekt / ostatní

Vstupní partie bytového domu Hany Kvapilové

Návrh řešení je vymezen danými prostorovými a funkčními podmínkami a veden společným zájmem investora a zhotovitele vytvořit reprezentativní a dobře fungující vstup do bytového objektu a zdravotního zařízení, který bude uspokojivým způsobem začleněn do architektonického celku.
Řešení je vedeno snahou zvýraznit stávající vchod šambránovou úpravou, která odpovídá svislému rizalitovému členění fasády ve vyšších patrech objektu. Součástí návrhu je nová profilace ostění a nové jednokřídlové dřevěné dveře s integrovanými poštovními schránkami. Tato nová vchodová figura je osvětlena venkovním nástěnným svítidlem SCAPE STEPLINE od výrobce Wever & Ducré osově umístěným nad vchodem. S ohledem na omezené prostředky na realizaci stavebních úprav objektu je v návrhu zásadně ponecháno řešení vstupu do zdravotnického zařízení jakkoli by pro celkové architektonické sjednocení bylo vhodné jej upravovat také. To by, ovšem, znamenalo delší nežádoucí provozní výluku tohoto zařízení. Právě z tohoto důvodu návrh předpokládá pouze úpravu soklů schodišťového tělesa včetně soklového osvětlení na podestě

lokalita:Ústí nad Labem
objednatel:Společenství domu Hany Kvapilové
stupeň:studie
rok:2010
vedoucí zakázky:Ing.arch. Zdeněk Havlík
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík Ing.arch. Štěpán Havlík
spolupráce:Karel Hulan