projekt / stavba

Bytový dům Na Drahách

Předmětná parcela leží v katastrálním území Klíše, obytné ústecké čtvrti z konce 19. století s převažující zástavbou bytových a rodinných domů. Přilehlá komunikace místního významu - ulice Na drahách je obestavěna bytovou zástavbou. Na západ od pozemku jsou ve slepém konci ulice naproti rodinným domům garáže, ke kterým je přimknuta stavební parcela. Na sever od pozemku je série starších bytových „finských“ domů.

Dům je objemově rozčleněn do dvou základních hmot, navzájem uskočených a barevně odlišených. Toto rozdělení odpovídá vnitřnímu uspořádání prostorů v domě. Sytě červená, volená s odkazem na „teplotu“ barvy a její souvislost s bydlením, odkazuje na prostory využívané jako obytné místnosti, bílá (tedy zadní část a část spodní, garážová) jsou prostory provozní a technické (tedy kuchyně, hygienické zázemí, sklady, sklepy, kotelna). Tento jednoduchý princip je základním hmotovým konceptem domu. V podélném směru je dům také uskočen a to v místě, kde se nachází vstup do domu. Celková kompozice podléhá geometrizaci ale nikoli symetrii. Stavební čára respektuje a sleduje upravený kraj vozovky. Patra s byty jsou předsazena, významově a svou funkcí tak vystupují nad garážovým patrem (podstavec). Celkový objem s tvarem střechy reaguje na okolní terén tak, že sklon střechy jde do protisměru s okolním terénem v jakémsi kontrastu. Svojí výškou, umístěním a osazením do terénu nemá dům ambice se nějak vyčleňovat z okolní zástavby.

Fasáda je odvozena od základního objemového rozvržení hmot. Práce s fasádou je opět hmotová, tedy např. objemy lodžií teras jsou jakoby „vykousnuté“ z celkové hmoty domu naopak balkóny jsou přidávány. Jižní fasáda je otevřena směrem ke slunci velkými okny, ostatní fasády jsou uzavřené s okny nižšími.

Dům je navržen tak, aby při sdílení několika rodinami/subjekty bylo co nejméně narušeno jejich soukromí a aby co nejméně docházelo ke kolizím a křížením provozů. Dům obsahuje 6 bytových jednotek ve dvou téměř identických patrech pod dvou větších krajních bytech, které jsou zrcadlově symetrické (70m2) a jedné garsonce (35m2) uprostřed na jednom podlaží. Vstup do domu je v centrální poloze domu z úrovně ulice. Z téže úrovně jsou vjezdy do garáží (4x), které jsou uvažovány jako rovnocenný vstup do domu, neboť jsou propojeny se schodištěm chodbou. Vpravo za vstupem do domu je zamykatelný prostor, využitelný nájemníky domu pro pohodlné uložení kol, kočárků apod. Druhý, vedlejší vstup do domu je v téže úrovni, v západní části domu kde se nachází dvě venkovní parkovací stání. Ze spojovací chodby jsou v severní části přístupny sklepy nájemníků a kotelna.

Centrálním schodištěm jsou přístupné 3 byty v každém ze dvou následujících podlaží. Z podesty mezi 1.NP a 2.NP je zamykatelnými dveřmi přístupná zahrada domu.

Jak bylo uvedeno výše byty jsou navrženy téměř identické s malými odlišnostmi. Tyto rozdíly mezi byty posazenými nad sebou vyplývají především v jejich vztahu k okolnímu terénu; byty v přímém kontaktu s terénem zahrady (2.NP) mají terasu, kdežto byty nad nimi (3.NP) balkony. Samotná dispozice bytů je řešena s ohledem na maximální funkční praktičnost při zachování střízlivosti přidělené podlahové plochy bytů. Jak je uvedeno výše byty jsou rozděleny do dvou funkčních zón; provozní (WC, koupelny, kuchyně) a obytné (ložnice, obývací pokoj), jsou odděleny vstupní předsíní, přičemž kuchyně s kuchyňským koutem a obývacím pokojem tvoří jeden velký spojený obytný prostor. Z obývacího pokoje je přístupná lodžie na jižní fasádě oddělená od obývacího pokoje prosklenou stěnou, z kuchyně pak terasa (resp. balkón). Ložnice je přístupná posuvnými dveřmi jak z předsíně, tak z obývacího pokoje, je v ní počítáno s malým pracovním místem. Ve stěně mezi ložnicí a předsíní je zabudovaná skříň, popř. spíž.


lokalita:Ústí nad Labem
objednatel:Atelier AP spol. s r.o
stupeň:Dokumentace pro Stavební povolen
rok:2010
vedoucí zakázky:Ing Arch. Zdeněk Havlík
autoři:Ing.Arch. Štěpán Havlík