realizace / interier

Pivovar - Labuť

Řešený prostor je souborem podzemních sklepních místností v současné době bez využití, nesoucích určité historizující znaky v dobře zachovaných valených cihelných klenbách a zdech, které jsou v hlavních nosných zdech míšené s masivním opukovým zdivem. Na těchto kvalitách je založena ambice daných prostor a návrh tak pracuje s původními očištěnými klenbami a stěnami s cílem zachovat „duch místa“, to na straně jedné a zároveň do řešeného prostoru vkládá nové prvky a konstrukce (podlahy, bar a prvky mobiliáře atd) tak, aby bylo dosaženo plné funkčnosti navrhované pivnice s pivovarem, to na straně druhé. Konfrontace nového a starého vnáší do řešení určitý kontrast a napětí. Návrh sleduje otevření podstatné části původní dispozice tak, že dva hlavní odbytové prostory jsou propojeny a vzniká tak jeden velký přehledný prostor pivnice. Tento princip je důležitý především z důvodu dodržení podmínky investora, aby byla technologie pivovaru (varny) pohledově exponovaná. Rozmístění sestav nábytku odbytové části podléhá jednak rytmizaci konstrukce stropu (ocelových „I“ profilů), jednak celkové kompozici prostoru, orientovaného mezi jakési dva póly: varné nádoby na straně jedné a krb na straně druhé. Této kompozici podléhá i pozice baru, který je umístěn před varné nádoby, tak aby minimálně omezil pohled na ně. Součástí návrhu je i osvětlení prostoru, tedy umístění a volba vhodných světel pro dosažení nutné hladiny osvětlení ale také světelné pohody. Světla jsou rovněž použita jako nástroj pro „modelování“ prostoru s klenbami. Nábytek je dubový masívní.

lokalita:Litoměřice
objednatel:OLOR s.r.o.
rok:2011
vedoucí zakázky:Ing.arch. Zdeněk Havlík
autoři:Ing.arch. Štěpán Havlík Ing.arch. Zdeněk Havlík
spolupráce:David Hýsek