projekt / stavba

Větruše - výletní restaurace

Předložený objemový návrh dostavby nynějšího objektu Větruše není návrhem stavby v pravém slova smyslu se všemi náležitostmi postihujícími vyčerpávajícím způsobem aspekty urbanistické, architektonické, ale i technické a ekonomické tak jak je obvyklé tento stupeň vybavovat v projektové přípravě. Je svým obsahem volnou grafickou přílohou k nabídce firmy Karel Dvořák – stavební a obchodní firma předkládané na základě vyhlášeného poptávacího řízení Města Ústí nad Labem po investorovi dostavby hotelové části výletní restaurace Větruše. Takto přikládaný objemový návrh je koncepčním návrhem dokládajícím názor investora a provozovatele na formu dostavby a její funkci. V tomto smyslu hmotový návrh doplňuje nabídku investora a předznamenává urbanistické a architektonické možnosti dostavby, které jsou ještě před projektovou přípravou do určité míry otevřené.
Urbanistické řešení, které není limitováno žádnou územně plánovací studií, je vedeno snahou hmotově a funkčně vhodně doplnit stávající nedávno obnovený objekt, povýšit a vrátit tuto „DÁMU NAD MĚSTEM“ do funkční roviny, kterou v minulosti zastávala a zároveň přidat hodnotu atraktivní funkce kongresového zařízení se zázemím. Investor přichází s návrhem doplnit „funkční akord“ výškově exponovaného zařízení nad městem s cílem zajistit jeho prosperitu, představuje snahu obnovit „genia loci“ tohoto místa.
Systém PONECHAT A DOPLNIT je uplatňován také v řešení venkovních úprav mimo stavební čáru dostavby. Stávající sportoviště a přírodní bludiště tak není a nebude předloženou koncepcí dotčeno a návrh předznamenává v rámci poziční skladby těchto doplňkových funkcí pouze nárůst kapacit klidové dopravy provozně navazujících na nově vybudované komunikace.lokalita:Ústí nad Labem
objednatel:Karel Dvořák – stavební a obchodní firma - předkladatel nabídky
stupeň:studie
rok:2006
vedoucí zakázky:Ing.arch Zdeněk Havlík
orientační náklady:-
autoři:Ing.arch Luboš Hruška
Ing.arch Pavel Dvořák