realizace / stavba

Ulimex - školící středisko

Předmětem návrhu je přízemní, jednopodlažní longitudinální administrativní objekt, který je navržen a bude sloužit jako školící středisko firmy Ulimex spol. s r.o. Hmotové řešení objektu je založeno na symetrické kompozici s dominantní středovou hmotou ve které je řešen hlavní vstup do objektu. Dům je tak členěn na dvě křídla ve střední části spojená vstupním prostorem. Hlavní funkcí objektu je školství a administrativa. Vstupní prostor má podobu utilitárního barevného kvádru s bohatě prosklenou vstupní částí. Boční křídla mají obdélný půdorysný tvar vycházející z použitého dispozičního schématu - třítrakt s centrální chodbou. Zastřešení křídel je obloukovou střechou. Jihozápadní a severovýchodní fasády jsou členěny okny rozmístěnými v jednotném rytmu. Jihozápadní fasáda je doplněna slunolamy které jednak zabrání nadměrnému ohřevu místností a také výrazně rozčlení jinak hladkou fasádu. Pro další zjemnění fasád je navrženo výškové členění – spodní soklová část, hlavní plocha s okny a slunolamy a střešní část. Jednotlivé části jsou odděleny barevně a různou strukturou povrchu.

lokalita:Ústí nad Labem - centrum
objednatel:ULIMEX spol. s.r.o.
rok:2011
vedoucí zakázky:Ing.arch.Zdeněk Havlík
autoři:Ing.arch.Pavel Dvořák