realizace / interier

Využití půdního prostoru objektu UJEP II

Předmětem projektové dokumentace je návrh studovny a navazujících provozů (kuchyňka, sklad) v podkroví objektu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ul. Moskevská. Projekt řeší jak úpravy stavební tak návrh interieru včetně návrhu mobiliáře. Realizace této části stavby navazuje na dříve prováděné stavební úpravy podkroví (učebny, kabinety). Při návrhu interieru byly v maximální míře využity původní konstrukční části krovu.
Prostor je využíván studeny jako studovna nebo odpočinkové místo mezi vyučovacími hodinami. U všech míst k sezení je možnos připojení k internetu. Studovnu lze využívat i pro společenské akce, to je podpořeno realizací barového pultu včetně nezbytného zázemí.


lokalita:Ústí nad Labem
objednatel:Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
rok:2003
vedoucí zakázky:Ing.arch. Zdeněk Havlík, Ing.arch. Pavel Dvořák
spolupráce:barevné řešení a návrh interieru - Ing.arch. Pavel Dvořák (Atelier AP spol. s r.o.), stavební část - Jan Doležal, Jiří Píša (Atelier 107 s.r.o.), statika - Lumír Hruška (Atelier 107 s.r.o.), elektro - Ing. Vlastimil Križan, zdravotechnika a kanalizace - Bohumila hrotková, vytápění - Miloslav Zeman